BOE publica convocatoria procesos selectivos AEAT

13 Jul 2009

Para xá informamos que no BOE do pasado sábado (11 de xullo) sairon publicadas as seguintes convocatorias dos procesos selectivos da AEAT:

- Corpo Axentes de Vixilancia Aduaneira

- Corpo Executivo de Vixilancia Aduaneira (libre e interna)

- Axentes da Facenda Pública (libre e interna)

- Corpo Técnico de Facenda (libre e interna)

- Corpo Superior de Inspectores

Se precisardes máis información podedes consultar o seguinte enderezo:

 

BOE publica resolución nomeación administrativas/os (Promoción Interna)

13 Jul 2009

A seguir disponibilizamos resolución de 3 de Xullo de 2009 (BOE de 11 de Xullo), da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola cal son nomeados funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna para persoal funcionario e para persoal laboral fixo, ao Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado.