Reapertura das residencias xuvenís, albergues e campamentos xuvenís e das residencias de tempo libre.

14 Jul 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Acordar a reapertura das residencias xuvenís, albergues e campamentos xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e das residencias de tempo libre na Comunidade Autónoma de Galicia a partir do día 15 de xullo de 2020.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/AnuncioG0425-090720-0001_gl.html

 

REUNIÓN DA MESA NOVA NORMALIDADE: TELETRABALLO E OUTROS ASUNTOS

30 Jun 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Hoxe tuvo lugar unha reunión para falar do teletraballo e “outros asuntos”. Dende o punto de vista da CIG resultou una reunión caótica na que se falou durante horas de casi todo, acusándose os sindicatos estatais uns aos outros de todas as fechorías habidas e por haber, e dedicando uns poucos minutos a falar de teletraballo ou traballo a distancia.

Unha cousa si quedou clara, a AEAT, a imitación de Función Pública, cumplirá a normativa vixente en materia de vacacións, a CIG fixo constar que nun momento tan excepcional como o que estamos vivindo o persoal debería poder coller os días de vacacións a conveniencia.

Falando do teletraballo expuxemos as nosas liñas maestras para poder garantir os dereitos do persoal, no que ten a ver coas súas condicións laborais e salariais, para negociar un Acordo que regule este tema:

- Debe ser voluntario e reversible

- Non deberá haber negociacións e/ou acordos individuais que que poidan fomentar o individualismo e a competitividad que irían en contra dos traballadores e traballadoras

- Rexistro real da xornada

- Dereito á desconexión dixital

- Garantías de participación Sindical

- Medidas de seguridade e saúde axeitadas, igual que se estuveran no centro de traballo

Os traballadores e traballadoras deben ter en conta que non todo é “Jauja” no teletraballo xa que este pode conlevar a desaparición entre a vida persoal e profesional e a sensación de soedade e aislamento así como a aparición de outros problemas de orde física ou sicolóxica.

SEGUIREMOS INFORMANDO

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE A NOVA NORMALIDADE EN FUNCIÓN PÚBLICA

17 Jun 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

A CIG súmase ao acordo para establecemento das medidas organizativas do persoal da Administración Xeral do Estado na etapa de Nova Normalidade.

Logo de que rematase a situación do Estado de Alarma decretado pola Pandemia do COVID-19, facíase necesario atender algunhas cuestións relativas as condicións de traballo do persoal para a volta a nova normalidade; para elo acordouse co Ministerio de Política Territorial e Función Pública una Resolución para dar cobertura a esta nova situación.

A Resolución irá acompañada da actualización da Instrución que regula as medidas preventivas segundo as normas ditadas polas autoridades sanitarias. Aínda que non contempla a totalidade das aspiracións pretendidas pola CIG, a Resolución dará solución a unha gran parte das demandas do persoal, en especial a aquelas relacionadas coas necesidades de conciliación; para a que se mantén, de xeito xeral, a posibilidade de prestación de servizos de xeito non presencial.

A resolución afectará a todo o persoal da Administración Xeral do Estado; aínda que non será de aplicación directa, por ter que adecuarse a cada departamento ou organismo concreto, previa negociación coa representación do persoal no seu respectivo ámbito.

NOVANORMALIDADEFP.pdf

 

NOVA REUNIÓN MESA AEAT

05 Jun 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Hoxe tivemos nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo para a reincorporación paulatina ao traballo presencial, na que quedou de manifesto, tanto por parte da AEAT como da representación sindical, que o importante é protexer a saúde do persoal da Axencia e dos propios cidadáns que acudan ás oficinas da AEAT nas que se lle presta un servizo público esencial.

Interviñeron os e as directores/as dos distintos Departamentos da Axencia que expuxeron e argumentaron a súa idea sobre os servizos esenciais en cada fase e a reincorporación ao traballo presencial.

 

traballo_presencial.doc

 

COMISIÓN DE SEGUIMENTO CAMPAÑA DE RENDA

01 Jun 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DA CAMPAÑA DA RENDA 01/06/2020

Tivemos hoxe a reunión de seguimento da Campaña da Renda. A Administración trasládanos a “posibilidade” de comenzar a campaña presencial para o vindeiro día 8 de xuño. De momento din que esa data ainda non é segura, e que a data dependerá da evolución do confinamento e da situación xeral e da fase na que se atope cada territorio. Din que ainda non teñen decidido que centros nin canto persoal se incorporaría á campaña presencial, pero nos aseguran que en todo caso será respetando os protocolos asinados para a incorporación segura e con criterios de voluntariedade. Quen queira seguir con teletraballo poderá seguir sin ningún problema. A esta renda presencial incorporaríanse os operadores e persoal de apoio que voluntariamente queira participar; os coordinadores poderían seguir en teletraballo prestando os seus servicios como hasta o momento a través da videoconferencia. A atención telefónica seguirá sendo a preferida e prioritaria. Dende da CIG trasladámoslles a nosa preocupación porque se cumplan os protocolos de seguridade e limpeza insistindo na voluntariedade de participación. Tamén solicitamos que antes de do comenzo da campaña presencial se faga unha avaliación dos locais que se utilizarían. Respecto da campaña telefónica, trasladámoslles os problemas que teñen os contribuintes para obter o número de referencia (que casi nunca o poden conseguir), pedindo un reforzo do persoal de apoio que se dedica a esta tarea. Tamén respecto do persoal de apoio trasladamos a nosa queixa por desconocer os criterios de selección dos compañeiros que elexiron entre todas as solicitudes e pedimos unha rotación dos compañeiros que se anotaron para apoio entre as licenzas disponibles como fixeron noutras Delegacións.

 

29 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,
 

REUNIÓN MESA DA AEAT

27 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Mesa Xeral da AEAT: Instrucción de reincorporación progresiva ao posto de traballo

mesaxeralvinte.pdf

 

TELETRABALLO

26 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Durante a reunión de onte da Mesa Xeral da AEAT a CIG reclamou a convocatoria dunha Mesa de negociación para regular o horario e a xornada do persoal que está facendo teletraballo.

https://www.nosdiario.gal/opinion/adrian-rodriguez-bravo/teletraballo-trampa-mortal-clase-traballadora/20200522082254098164.html

https://www.nosdiario.gal/opinion/xose-lois-garcia/teletraballo/20200521192720098128.html

 

REUNIÓN MESA DA AEAT

25 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

REUNIÓN MESA DA AEAT

Empezou a reunión o Subdirector de RR.LL informando do documento do Ministerio de Sanidade, do venres pasado, que incorpora dúas novas patoloxías ao colectivo de persoal vulnerable, e tamén dunha condición persoal que se axusta á de persoal vulnerable. Sobre a polémica encol da Instrucción da Directora de RR.HH lanzada sen previa consulta ou negociación ca parte social o Subdirector de RR.LL asumiu toda a responsabilidade amparándose nunha lectura errónea da Resolución do Secretario de Estado de Política Territorial de 4 de maio.

Sin entrar en máis consideracións sobre este particular e remitíndonos ao escrito de protesta remitido no seu día á Directora de RR.HH, a nosa intervención baseouse na protesta enérxixa por como se está xestionando a reincorporación progresiva: desatre, caos, falta de información, desprecio aos lexítimos representantes do persoal, improvisación, disparidade de criterios ( non só entre Delegacións especiais, senón dentro das propias DD.EE e tamén dentro das delegacións entre distintos departamentos ) En fin, e sen ánimo de ser catástofristas, un caos total.

Tamén lles pedimos que se comprometan a respetar a concialiación por cuestión de menores e/ou maiores a cargo e que se teña en conta a presencia de persoal vulnerable , nin voluntariamente, nin de ninguna maneira, en traballo presencial.

Na Galiza, 22 de maio de 2020

SEGUIREMOS INFORMANDO

 

CORONAVIRUS E TRABALLO

13 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

https://www.cig.gal/nova/desescalada-de-dereitos.html

COVID19: Todo o que tes que saber sobre como o coronavirus afecta ás relacións laborais Resposta urxente ás preguntas máis frecuentes

https://www.cig.gal/nova/covid19-todo-o-que-tes-que-saber-sobre-como-o-coronavirus-afecta-as-relacions-laborais.html

 

REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

08 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

No día de onte tivemos a continuación da reunión do CSSI do outro día, onde se analizaron as distintas medidas complementarias relativas a algunhas das actividades específicas que se desenvolven na AEAT

 

 

reunioncssl.pdf

 

INSTRUCCIÓNS PARA A INCORPORACIÓN PROGRESIVA AO POSTO DE TRABALLO

07 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIÓN DA DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE A REINCORPORACIÓN PROGRESIVA AO POSTO DE TRABALLO PRESENCIAL DEL PERSONAL DE LA A.E.A.T.

incorporacionprogresiva.doc

 

PRENSA AEAT

29 Abr 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

AL DIRECTOR DE LA AEAT

C/C DIRECTORA DE RR.HH

C/C DIRECTOR ADJUNTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA

Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG), hemos hecho llegar en más de una ocasión la petición para que en cada Jefatura Regional del Servicio de Vigilancia Aduanera designara un responsable para relacionarse con la prensa. Esta petición venía avalada por la consulta que habíamos hecho a los distintos medios tanto escritos como radiofónicos en Galicia, desde los cuales se nos informaba de la imposibilidad de contactar con algún responsable del SVA para dar información por aprehensiones o trabajos realizados por este servicio. En estos días tan difíciles que estamos pasando, los trabajadores del SVA seguimos cumpliendo con nuestras funciones, y así se puede corroborar por el número de aprehensiones que se están realizando durante estos meses de confinamiento: Baleares, Andalucía, País Vasco, Galicia, etc, dan prueba de ello. Pese a todo este esfuerzo de los funcionarios del SVA, no vemos reflejada en la prensa información concisa sobre estas aprehensiones, ya que, en muchas ocasiones, únicamente se nos nombra como Policía, mientras que en otras en las que, a pesar de participar activamente, ni siquiera figuramos en dicha información o figuramos residualmente al final de la noticia. Esto no sólo pasa en la prensa en general, sino también en nuestra propia revista de la AEAT, “LA VENTANA”: en numerosas ocasiones de aprehensiones la foto que sale en portada es la de otros cuerpos como la Guardia Civil o Policía Nacional. Desde la CIG interpretamos que esto se debe a que siempre que se da una información de las aprehensiones la AEAT se lava las manos y cede su responsabilidad de informar a los Cuerpos de Seguridad del Estado, léase Policía o Guardia Civil. Y cuando el trabajo es realizado únicamente por el SVA la información que se le pasa a la prensa es muy escueta. La CIG manifiesta que con este proceder, la AEAT está desaprovechando la oportunidad de difundir que a la Agencia Tributaria no solo le preocupa la recaudación de impuestos de los ciudadanos, sino que también está para luchar contra problemas sociales a gran escala como son el narcotráfico, blanqueo de capitales, etc. Por todo lo anteriormente expuesto, y sabiendo de la importancia de publicitar la labor de la AEAT en estas cuestiones, le solicitamos que se nombren responsables regionales para la información a la prensa. Galicia, 29 de abril de 2020

 

Incorporación paulatina ao traballo presencial

17 Abr 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Este semella ser o Plan de actuación definitivo pendiente da reunión específica do SVA

 

viruscabronabril.pdf

 

INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA DECLARADA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO.

15 Mar 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA DECLARADA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO. En cumplimiento de lo dispuesto en el RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todos los centros de trabajo de la AEAT se facilitarán las condiciones para cumplir los respectivos protocolos aprobados por cada Departamento, Servicio y Delegación Especial para implantación de modalidades no presenciales de trabajo. El plan diseñado por la AEAT para la contención del COVID19 en el ámbito laboral permite que la mayor parte de los puestos de trabajo, con sus funciones y tareas asociadas, se puedan realizar de forma remota con medios no presenciales. Así mismo, las normas de inminente aprobación respecto a plazos que complementará la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020 que declara el estado de alarma, la cancelación de la atención presencial y el cierre de los Registros Generales derivado de la limitación de circulación establecida, permite reducir la presencia física en lugares y espacios de trabajo a las actividades que la jefatura de cada área y servicio defina como imprescindibles en garantía del servicio público, por ello, los turnos de rotación del teletrabajo solo se aplicarían si existieran dificultades técnicas que lo exijan o en actividades presenciales imprescindibles y siempre con el menor número de personas posibles, y se comunicarían, en su caso, desde las correspondientes jefaturas inmediatas, en tanto que se mantenga la situación de estado de alarma. De acuerdo con ello: PRIMERO.- Los servicios que deberán estar operativos con exigencia de prestación presencial serán los siguientes: • Área de Aduanas, Impuestos Especiales y Vigilancia Aduanera: Los definidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, con carácter esencial e inaplazables para cada parte del territorio nacional y mar territorial. • Área de Informática: Los que garanticen la prestación del servicio informático de la AEAT imprescindible que permita el adecuado desempeño de las funciones a los empleados de la Agencia, así como a los contribuyentes, obligados, asesores y colaboradores el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. Los necesarios para la gestión, control y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones que constituyen la infraestructura sobre la que se soportan los servicios informáticos de la AEAT. • Área de Gestión Económica: Los servicios básicos del CIE, así como los servicios esenciales de mantenimiento y de seguridad básica de personas y bienes • Jefatura: En cada Área se establecerán los puestos de jefatura y, en su caso, los turnos de su presencia física que se consideren imprescindibles. SEGUNDO.- Las actividades presenciales, que deberán estar reducidas al mínimo posible, deberán respetar las normas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y adaptadas por el Servicio de Prevención de la Agencia. TERCERO.- De todo ello se dará cuenta permanente a la representación sindical por parte de la Subdirección General de Relaciones Laborales LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 >>Sede Nacional:
Delegación AEAT da Coruña

Telefone: 981 616 889
Fax: 981 127 222
Co-e: cigaeat[@]gmail.com


Quen somos na AEAT?
Ficha de Afiliación
Contacta
Julho 2020
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Busca

Ligações

Web Oficial da Confederación Intersindical Galega
Formación Online
Gabinete Confederal Saúde Labora
Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza
Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza
CIG Administración Pública

Ferramentas do usuário

Feeds XML

What is RSS?

Quem está online?

  • Usuários convidados: 1
Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web
powered by open-source CMS software