RESOLUCIÓN SOBRE OPOSICIÓNS AO CORPO SUPERIOR DE V.A.

08 Ago 2016
Email , Categorias: Promoción,

Resolución relativa ao período de preparación para o 4º exercicio da fase da oposición ao Corpo Superior de Vixilancia Aduaneira

RESOLUCION_8_8_16.pdf

 

CONVOCATORIAS AXENTES E CTH

07 Jul 2016
Email , Categorias: Promoción,

Hoxe publicáronse no BOE as convocatorias para o acceso a Axentes de Facenda Pública e Corpo Técnico de Facenda, correspondentes á oferta de emprego público deste ano 2016. O prazo de presentación das instancias é de 20 días naturais. Axentes Facenda Pública:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6537

Corpo Técnico de Facenda:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6538

 

INFORMACIÓN PROCESOS SELECTIVOS AEAT ( AXENTES E CTH)

04 Fev 2015
Email , Categorias: Promoción,

Na páxina da AEAT aparece a información para solicitar o permiso retribuido dun mes para preparar o segundo exame da oposición do Corpo Técnico. Hai un prazo de 10 días para pedilo.

Convocatoria_permiso_curso_CTH.pdf

No BOE de hoxe tamén hai información da relación de admitidos e excluidos e datas de exame das oposicións de Axentes, tanto de promoción interna coma de libre.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1025.pdf

 

CARREIRA ADMINISTRATIVA

27 Nov 2014
Email , Categorias: Promoción,

A CIG esixe a inmediata aplicación do Acordo sobre Carreira Administrativa coas reclasificacións que se nos deben dende hai anos

Escrito_Carreira_Administrativa.pdf

 

Promoción interna del subgrupo c2 al c1 sin titulación suficiente

24 Abr 2013
Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

Disponibilizamos a seguinte información caso seja do voso interese:

Le comunico que el pasado 18 de abril se ha publicado en el BOE la Resolución, de 15 de abril de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el curso específico de formación a que se refiere la disposición adicional novena del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Según esta resolución, los funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo c2, que carezcan de la titulación correspondiente (bachiller o técnico) para acceder al subgrupo c1 y tengan entre cinco y diez años de antigüedad, podrán inscribirse en este curso online que, una vez superado, les habilitaría para participar en la promoción interna.

El enlace para consultar la resolución del INAP es el siguiente:

 • http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4094
 • El enlace para formular la solicitud es el siguiente (finaliza el 28 de abril)

 • http://www.inap.es/formacion-en-funciones-de-gestion-y-apoyo-administrativo
 •  

  Publicación convocatorias Axentes, CTH e Inspectores

  21 Mar 2013

  A seguir disponibilizamos ligazón para descarregar as convocatorias dos procesos selectivos, tanto de libre como de interna, correspondentes á Oferta de Emprego Público de 2012:

   

  Oferta emprego público 2012 (publicación no BOE)

  31 Dez 2012

  A seguir disponibilizamos nota informativa e arquivo coa publicación no BOE da Oferta de emprego público do ano 2012.

   

  Nomeación Axentes Facenda Pública (2011)

  30 Out 2012
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  A seguir disponibilizamos resolución, publicada no BOE de onte, coa nomeación dos Axentes de Facenda Pública (libre e promoción interna) correspondente á oferta de emprego público de 2011.

   

  Nomeación Axentes Facenda Pública 2010 (interna e libre)

  07 Ago 2012
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  Mais información na CIG-AEAT ligando para o 981 616 889

  A seguir disponibilizamos ligazón para a resolución con a nomeación dos Axentes de Facenda Pública correspondente á convocatoria de 2010, que foi publicada no BOE de hoxe.

   

  Nomeación funcionarios Corpo Técnico de Facenda (interna e libre)

  02 Jul 2012
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  Mais información na CIG-AEAT ligando para o 981 616 889

  A seguir disponibilizamos resolución da nomeación dos novos funcionarios do Corpo Técnico de Facenda (interna e libre) correspondente á convocatoria de 2010, que foi publicada no BOE de hoxe.

   

  Publicación aprobados Corpo Técnico Facenda (convocatoria 2011 - libre)

  29 Mai 2012
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  Mais información na CIG-AEAT ligando para o 981 616 889

  A seguir disponibilizamos resolución de aprobados do Corpo Técnico de Facenda (aceso libre), correspondente á convocatoria de 2011, que foi publicada no BOE de hoxe.

   

  Publicación aprobados Axentes Facenda Pública (libre e interna)

  28 Mai 2012
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  Mais información na CIG-AEAT ligando para o 981 616 889

  No pasado sábado foi publicada a relación definitiva de aprobados ás oposición de Axentes de Facenda Pública (libre e interna) correspondente á convocatoria de 2011.

   

  Nomeación Auxiliares Administrativos por promoción interna

  12 Dez 2011
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  Mais información na CIG-AEAT ligando para o 981 616 889

  A seguir disponibilizamos a resolución da nomeación dos Auxiliares Administrativos do Estado da convocatoria de 2010, promoción interna.

   

  Convocatoria bolsa fixos discontinuos (Campaña Renda)

  21 Nov 2011

  Mais información na CIG-AEAT ligando para o 981 616 889

  A seguir disponibilizamos convocatoria para a cobertura de vagas de fixos discontinuos (Campaña de Renda), que se acaba de publicar na páxina web da AEAT. Tambén podeis consultala seguindo os seguintes pasos: www. aeat. es - "Agencia Tributaria"-"Empleo Público"-"Convocatorias año 2011".

   

  Procesos selectivos AEAT 2011

  10 Out 2011
  Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

  No B.O.E. de hoxe saíron publicadas as resolucións coas relacións de aspirantes excluídos así como as datas de realización dos primeiros exercicios relativas aos seguintes procesos selectivos da AEAT:

  Está previsto no dia de hoje colocar esta información na páxina web da AEAT (www.aeat.es). Podereis consultala seguindo estes pasos: Agencia Tributaria => Empleo Público.

   

  1 2 3 4 5 6 >>