Aprobación procedemento persoas sensibles

15 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social, Formación,

Onte quedou aprobado o protocolo para a xestión da vulnerabilidade do Covid-19, dos traballadores especialmente sensibles. Este procedimento contempla que todo aquel que pertenza aun grupo vulnerable poida traballar a distancia, esa será a primeira opción, así como que a AEAT poida facilitar medios para traballar a todo aquel que, atopándose nesa situación, non poida contar con eles. En todo caso, os traballadores que se atopen neste caso nunca se incorporarán antes da fase II.

aprobacionprotocolosensibles.pdf

 

REUNIÓN CAMPAÑA RENDA A CORUÑA

11 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Hoxe tivemos a reunión da Campaña da Renda na Coruña. Infórmannos do siguiente:

• Inicio de campaña en teletraballo o 13 de maio. •

Horario: mañáns de 8:30 a 14:30 (cun descanso de 30 minutos) e tardes de 15:30 a 18:30. •

Da posibilidade de campaña presencial ainda non se sabe nada. •

Está calculado un promedio de 3 contribuintes hora pero iso só é unha referencia: hai que facer o horario, en canto acabes unha renda saltará a seguinte e si se acaban as dese día, saltarán as do dia seguinte. •

En principio a campaña é telemática, hasta o 30 de xuño. • Haberá un coordenador para cada 18 operadores, o que no caso da Coruña supón que haberá 3 coordenadores por sesión, xa que está previsto 34 operadores para esta plataforma. • Organizativamente haberá en toda Galicia 7 plataformas: o A Coruña o Ferrol/Carballo o Santiago o Lugo o Ourense o Pontevedra o Vigo • O persoal de Atriga se incorporará á Campaña o día 19 de maio (do 13 ao 19 farán o curso). Este persoal estará físicamente nas oficinas da AEAT (na plataforma de Renda no semisótano) pois así o decidiu a Xunta de Galicia (non se lles deu opción a teletraballo). Terán o seu propio coordenador. • En canto ao persoal de APOIO a súa labor será únicamente asistir ao contribuinte para que obteña o número de referencia. Dende a CIG solicitamos que tamén fagan a labor de recordarlle a documentación da que terá que dispor cando o chame o operador (tal e como estaba previsto nun principio). • Por un problema de coste de licencias, a Galicia só se asignaron 8 persoas de apoio (de 57 peticións que había). • En canto ao OPERADOR, un dos maiores problemas vai ser identificar ao contribuinte si non dispón da casilla 505.

• Desde a CIG fixemos especial incidencia na pouca información durante estes dous meses que nos pasaron desde a nosa Delegación, a improvisación que parece haber, a labor do apoio parécenos fundamental que recordé ao contribuinte a información da que ten que dispor o día da cita e tamén rexeitamos o local da plataforma na Coruña por non ter boa ventilación para estas circunstancias.

 

Plan de actuación para colectivos específicos

09 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Este é para os colectivos específicos

 

covidespecificospdf.pdf

 

1º de maio. Día Internacional da Clase Traballadora

01 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social,

En relación coa historia das clases populares, no caso galego non se poden esquecer: as revoltas dos obreiros do Arsenal de Ferrol en 1868 e 1972; as folgas xerais da bisbarra da Coruña en 1891, 1901 e 1903; os congresos galaicos portugueses de 1901 até 1903; o paro de 1917; a folga xeral de tres días en toda Galiza, e de 23 días na comarca, contra os despedimentos en 1932 na Construtora Naval (Bazán), os paros no sector pesqueiro e conserveiro, e diante da paralización das obras do ferrocarril; a folga ne solidariedade coa Revolución en Asturias en 1934; o paro de brazos caídos en 1946 na Bazán no ano 1946; as folgas de Ferrol e Vigo en 1972; en 1978 as xornadas de loita contra o Pacto da Moncloa, e en 1984 tres folgas xerais contra a reconversión naval pola iniciativa da ING. E tantas outras loitas dadas pola clase obreira, mais tamén polos labregos e labregas, e no último medio século coa activa incorporación do estudantado.

https://www.cig.gal/nova/o-1-de-maio-e-os-martires-de-chicago.html

 

REUNIÓN CAMPAÑA RENDA

22 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Asinouse hoxe a adenda coas condicións necesarias para adaptar a Campaña da Renda as circunstancias actuais. Nas vindeiras horas recibiredes un correo para consultar a vosa disponibilidade para participar na Campaña. Se queredes participar tedes que contestar antes do 27/04/2020 as 14:00 horas.

Destacar que a participación é voluntaria e será de forma telemática. Teremos tamén formación para o uso dos medios telemáticos. As datas serán do 7 de maio ao 30 de xuño, 5:30 horas pola mañá e 3 pola tarde.

Debido ao sistema de traballo o número de citas por hora será moi reducido, entre duas e tres citas cada hora, cando en Campañas anteriores eran sobre 5 citas cada hora. Esta diferencia vaise compensar traballando máis horas, de feito a previsión é que cada operador traballe un máximo de 24 mañás e de 17 tardes, pero o número exacto dependerá do número de traballadores que se anoten para facer a Campaña. Crece o número de mañás polo que todos sabedes: os cartos. Cinco horas e media pola maña só custan 11,81 euros por operador. Non queren aumentar as tardes porque din que non hai orzamento suficiente. Este número excesivo de mañás vai facer que quen faga a Campaña terá o seu traballo ordinario desatendido durante casi 2 meses, pero a Administración di que o Xefe o terá en conta e que non nos preocupemos. Sobre a opción de abrir algún local para quen non teña medios na casa e queira facer a Campaña, vai ser moi residual, e só sería no caso de que a AEAT non lle puidese suministrar algún equipo (outro tema é o do ADSL).

Non queren que se produza un efecto arrastre, que por querer traballar unha persoa teñan que ir tres ou catro (para abrir o centro, etc.), polo que se circunscribiría só a centros que na actualidade xa están abertos (sen atención ao público). A función de apoio cambia un pouco, agora terían que chamar ao contribuinte un par de días antes para verificar uns datos de contraste e recordarlle os papeis e datos que terá que ter no momento da atención da cita (números de DNI, gastos sumados, etc.) Os módulos retributivos para horario de tarde: 24,82 € o apoio, 28,92 € o operador e 40,02 € o coordenador. Cada Delegación Especial atenderá os contribuintes desa Delegación. Os coordenadores serán a nivel Delegación.

 

Diante dun Primeiro de Maio diferente, pero igual

22 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Non podemos permitir que o capital impoña na sociedade a idea de que a crise económica é exclusivamente responsabilidade deste virus e que se terminen adoptando medidas que leven a que, unha vez máis, quen pague as consecuencias desta sexa a clase traballadora (Pactos da Moncloa bis)

https://www.cig.gal/nova/diante-dun-primeiro-de-maio-diferente-pero-igual.html?fbclid=IwAR1UHby1gis0LP8UFihi7nLyCiobQDrZa5j_5QpRkg2jWEOrD-Zd4Cx8kMA

 

Acción Social 2020

21 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Mañá, mércores 22, aprobarase a Resolución da AEAT que aproba as bases reguladoras do Plan de Acción Social 2020 e convoca as axudas contempladas nel. Está previsto que a data prevista para a publicación do Plan de acción social na oficina virtual de persoal sexa o vindeiro luns 4 de maio. Isto débese a que non se pretende retrasar máis a convocatoria e favorecer así as xestións correspondentes para permitir aos traballadores o acceso á axuda prevista.

No marco da situación actual, co estado de alarma para a xestión da crise sanitaria provocada por covid-19 vixente ata o 26 de abril de 2020, e a posibilidade de sucesivas prórrogas, prevese un longo prazo para formular solicitudes. En concreto, as solicitudes de axuda correspondentes á atención a nenos menores de tres anos, desenvolvemento educativo, estudos de persoal e saúde na modalidade 2.1 terán un período de presentación desde o mesmo día 4 de maio ao 21 de xuño de 2020 . No caso das solicitudes de axuda sanitaria nas súas modalidades 2.2. e 2.3, promoción de persoal, discapacidade / dependencia, excepcional, xubilación ou incapacidade absoluta e falecemento ou gran invalidez, o prazo de presentación será do 4 de xuño ao 12 de setembro.

En calquera caso, e para evitar posibles disfuncións ou dificultades de comunicación prevese expresamente a participación da Comisión Paritaria na análise daquelas solicitudes que por circunstancias extraordinarias, como as derivadas do covid-19, poidan presentarse despois dos prazos habilitados en cada tipo de axuda. De darse esta circunstancia estudiarase a documentación xustificativa presentada para determinar se procede, ou non, a súa admisión fora dos prazos establecidos.

 

REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE II

30 Mar 2020

Nota informativa ampliada sobre a reunión de hoxe do Comité de Seguridade e Saúde Intercentros

csssi.pdf

 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS PARA MUTUALISTAS DE MUFACE

23 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

MUFACE recuerda a todos sus mutualistas y beneficiarios que están cubiertos al 100% en esta emergencia internacional, tanto si son de adscripción pública o privada, al igual que el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud. Todos los mutualistas van a ser atendidos conforme al protocolo vigente determinado por las autoridades sanitarias.

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html

 

ESCRITO DIRIXIDO Á COMISIÓN DE SAÚDE LABORAL

16 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Por parte de esta Central Sindical hemos tenido conocimiento de que se están cursando órdenes , en algunas bases del SVA en Galicia, de seguir con salidas rutinarias como si no pasara nada mientras en otras Regionales están mandando a la gente para casa.
Dada la gravedad de la situación, creada por el coronavirus, nos parece de una temeridad absoluta poner en riesgo la salud de los trabajadores sin necesidad.
Por lo tanto instamos a que, tanto desde el Regional de Aduanas de Galicia como desde la Dirección Adjunta del SVA, se cursen las instrucciones oportunas para que todo el personal marítimo y terrestre se ausente del trabajo quedando unas tripulaciones y unos equipos de retén por si fuera estrictamente necesario incorparase a la mayor brevedad posible.
No podemos jugar con la salud del personal para hacer trabajos rutinarios.

Galicia 16 de marzo de 2020
SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES

 

PLANIFICACIÓN TAREFAS DO SVA POLO CORONAVIRUS

16 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

PLANIFICACIÓN TAREFAS DO SVA POLO CORONAVIRUS

A Delegación Especial da AEAT en Galicia dictou onte, día 15, un PROTOCOLO PARA A IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTEMPLADAS NA RESOLUCIÓN DO SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA POLA QUE SE COMPLEMENTA A RESOLUCIÓN, DE 10 DE MARZO DE 2020, DE MEDIDAS A ADOPTAR NOS CENTROS DE TRABALLO DEPENDENTES DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO CON MOTIVO DO COVID-19. Na citada resolución non se especifica a organización do traballo na Área de Aduanas-SVA estando o personal con dubidas razonables sobre como actuar. Postos en contacto ca Rexional de Aduanas aclararonnos que ao longo desta mañá se darán as instruccións pertinentes tanto para o marítimo como o terrestre. Agardamos que así o fagan pois xa imos con retraso respecto ao resto de personal da AEAT:

Galiza, 16/03/20.

 

ESTADO DE ALARMA

15 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3692 - 11 págs. - 295 KB)

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/

 

PLAN DE ACTUACIÓN DA AEAT FRONTE AO CORONAVIRUS

12 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Medidas preventivas de carácter colectivo e individual

 

planaeatcorona.pdf

 

CORONAVIRUS

10 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social, Info Xeral,

Achegamos o escrito que acabamos de presentar solictando medidas urxentes e inmediatas en relación ao coronavirus.

conavirus.pdf

 

8 de marzo DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA

05 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Acude ás manifestacións convocadas polo movemento feminista.

http://galegas8m.gal/8m-de-2020/

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 >>