RESUMO MEDIDAS PARA VEHÍCULOS.

22 Mai 2020
Email , Categorias: Notícias Sindicato,

RESUMO MEDIDAS PARA VEHÍCULOS. USO SIMULTÁNEO.

Nas situacións puntuais nas que sexa necesario que os vehículos sexan usados simultaneamente por máis dun traballador, os ocupantes deberán utilizar máscaras de contención (cirúrxicas ou hixiénicas), salvo en servizos que requiran a ocupación por máis de 2 persoas (operativos e traslado de detidos) nas que se utilizarán máscaras de protección polos funcionarios (polo menos FFP2). CONTAMINACIÓN DOS VEHÍCULOS. Os traballadores antes de utilizar os vehículos procurarán limparse o calzado e as mans. Para iso poderán utilizarse alfombras, fregonas, dispensadores de xeles hidroalcohólicos, auga e xabón,… Recoméndase que no posible cada vehículo sexa utilizado sempre polo mesmo grupo de funcionarios.

 

 

resumovehiculos.pdf

 

Aprobación procedemento persoas sensibles

15 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social, Formación,

Onte quedou aprobado o protocolo para a xestión da vulnerabilidade do Covid-19, dos traballadores especialmente sensibles. Este procedimento contempla que todo aquel que pertenza aun grupo vulnerable poida traballar a distancia, esa será a primeira opción, así como que a AEAT poida facilitar medios para traballar a todo aquel que, atopándose nesa situación, non poida contar con eles. En todo caso, os traballadores que se atopen neste caso nunca se incorporarán antes da fase II.

aprobacionprotocolosensibles.pdf

 

XESTIÓN DA VULNERABILIDADE

14 Mai 2020
Email , Categorias: Formación,

O obxectivo deste procedemento é establecer a natureza da vulnerabilidade e os criterios para a prevención, adaptación e protección de persoal especialmente sensible.

gestionvulnerabilidad.pdf

 

CORONAVIRUS E TRABALLO

13 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

https://www.cig.gal/nova/desescalada-de-dereitos.html

COVID19: Todo o que tes que saber sobre como o coronavirus afecta ás relacións laborais Resposta urxente ás preguntas máis frecuentes

https://www.cig.gal/nova/covid19-todo-o-que-tes-que-saber-sobre-como-o-coronavirus-afecta-as-relacions-laborais.html

 

RESUMEN DA REUNIÓN DE HOXE DO INTERCENTROS DE SAÚDE LABORAL

12 Mai 2020
Email , Categorias: Campaña IRPF,

Hoxe tivemos reunión, con Madrid, da Comisión de Seguridade e Saúde Intercentros. para estudar, entre outras cousas, o protocolo de actuación para os traballadores considerados especialmente sensibles

O Servizo de Prevención recalcounos que este protocolo pretende respetar ao máximo á confidencialidade e, que nun primeiro momento, non se pedirá ningún tipo de certificación médica, só unha mera manifestación do traballador respecto a se se atopa, ou non, nese colectivo, xa sexa pola súa patoloxía (diabéticos, enfermedad cardiovascular e hipertensión, inmunodeficiencia, cancro en tratamento), ou pola súa condición (embarazadas ou maiores de 60 anos). A AEAT coméntanos que, en todo caso, a incorporación deste tipo de traballadores en postos esenciais debe ser motivada (non valerá a simple manifestación do xefe) e se mirarán todas as alternativas posibles antes da súa incorporación xa que hai que ter en conta que a primeira opción para este colectivo é o teletraballo

 

 

reunionhoxe.pdf

 

REUNIÓN CAMPAÑA RENDA A CORUÑA

11 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Hoxe tivemos a reunión da Campaña da Renda na Coruña. Infórmannos do siguiente:

• Inicio de campaña en teletraballo o 13 de maio. •

Horario: mañáns de 8:30 a 14:30 (cun descanso de 30 minutos) e tardes de 15:30 a 18:30. •

Da posibilidade de campaña presencial ainda non se sabe nada. •

Está calculado un promedio de 3 contribuintes hora pero iso só é unha referencia: hai que facer o horario, en canto acabes unha renda saltará a seguinte e si se acaban as dese día, saltarán as do dia seguinte. •

En principio a campaña é telemática, hasta o 30 de xuño. • Haberá un coordenador para cada 18 operadores, o que no caso da Coruña supón que haberá 3 coordenadores por sesión, xa que está previsto 34 operadores para esta plataforma. • Organizativamente haberá en toda Galicia 7 plataformas: o A Coruña o Ferrol/Carballo o Santiago o Lugo o Ourense o Pontevedra o Vigo • O persoal de Atriga se incorporará á Campaña o día 19 de maio (do 13 ao 19 farán o curso). Este persoal estará físicamente nas oficinas da AEAT (na plataforma de Renda no semisótano) pois así o decidiu a Xunta de Galicia (non se lles deu opción a teletraballo). Terán o seu propio coordenador. • En canto ao persoal de APOIO a súa labor será únicamente asistir ao contribuinte para que obteña o número de referencia. Dende a CIG solicitamos que tamén fagan a labor de recordarlle a documentación da que terá que dispor cando o chame o operador (tal e como estaba previsto nun principio). • Por un problema de coste de licencias, a Galicia só se asignaron 8 persoas de apoio (de 57 peticións que había). • En canto ao OPERADOR, un dos maiores problemas vai ser identificar ao contribuinte si non dispón da casilla 505.

• Desde a CIG fixemos especial incidencia na pouca información durante estes dous meses que nos pasaron desde a nosa Delegación, a improvisación que parece haber, a labor do apoio parécenos fundamental que recordé ao contribuinte a información da que ten que dispor o día da cita e tamén rexeitamos o local da plataforma na Coruña por non ter boa ventilación para estas circunstancias.

 

Plan de actuación para colectivos específicos

09 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Este é para os colectivos específicos

 

covidespecificospdf.pdf

 

CORONAVIRUS IV

09 Mai 2020
Email , Categorias: Formación,

Esta é a documentación vista nas reunións do 5 e 8 de maio do Comité Intercentros de PRL. Pensamos que será a definitiva.

 

covidboes.pdf

covidbases.pdf

covidgenerico.pdf

covidvehiculos.pdf

covidaeronaves.pdf

covidaeronaves.pdf

covidterceiros.pdf

 

REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

08 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

No día de onte tivemos a continuación da reunión do CSSI do outro día, onde se analizaron as distintas medidas complementarias relativas a algunhas das actividades específicas que se desenvolven na AEAT

 

 

reunioncssl.pdf

 

INSTRUCCIÓNS PARA A INCORPORACIÓN PROGRESIVA AO POSTO DE TRABALLO

07 Mai 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIÓN DA DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE A REINCORPORACIÓN PROGRESIVA AO POSTO DE TRABALLO PRESENCIAL DEL PERSONAL DE LA A.E.A.T.

incorporacionprogresiva.doc

 

1º de maio. Día Internacional da Clase Traballadora

01 Mai 2020
Email , Categorias: Acción Social,

En relación coa historia das clases populares, no caso galego non se poden esquecer: as revoltas dos obreiros do Arsenal de Ferrol en 1868 e 1972; as folgas xerais da bisbarra da Coruña en 1891, 1901 e 1903; os congresos galaicos portugueses de 1901 até 1903; o paro de 1917; a folga xeral de tres días en toda Galiza, e de 23 días na comarca, contra os despedimentos en 1932 na Construtora Naval (Bazán), os paros no sector pesqueiro e conserveiro, e diante da paralización das obras do ferrocarril; a folga ne solidariedade coa Revolución en Asturias en 1934; o paro de brazos caídos en 1946 na Bazán no ano 1946; as folgas de Ferrol e Vigo en 1972; en 1978 as xornadas de loita contra o Pacto da Moncloa, e en 1984 tres folgas xerais contra a reconversión naval pola iniciativa da ING. E tantas outras loitas dadas pola clase obreira, mais tamén polos labregos e labregas, e no último medio século coa activa incorporación do estudantado.

https://www.cig.gal/nova/o-1-de-maio-e-os-martires-de-chicago.html

 

PRENSA AEAT

29 Abr 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

AL DIRECTOR DE LA AEAT

C/C DIRECTORA DE RR.HH

C/C DIRECTOR ADJUNTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA

Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG), hemos hecho llegar en más de una ocasión la petición para que en cada Jefatura Regional del Servicio de Vigilancia Aduanera designara un responsable para relacionarse con la prensa. Esta petición venía avalada por la consulta que habíamos hecho a los distintos medios tanto escritos como radiofónicos en Galicia, desde los cuales se nos informaba de la imposibilidad de contactar con algún responsable del SVA para dar información por aprehensiones o trabajos realizados por este servicio. En estos días tan difíciles que estamos pasando, los trabajadores del SVA seguimos cumpliendo con nuestras funciones, y así se puede corroborar por el número de aprehensiones que se están realizando durante estos meses de confinamiento: Baleares, Andalucía, País Vasco, Galicia, etc, dan prueba de ello. Pese a todo este esfuerzo de los funcionarios del SVA, no vemos reflejada en la prensa información concisa sobre estas aprehensiones, ya que, en muchas ocasiones, únicamente se nos nombra como Policía, mientras que en otras en las que, a pesar de participar activamente, ni siquiera figuramos en dicha información o figuramos residualmente al final de la noticia. Esto no sólo pasa en la prensa en general, sino también en nuestra propia revista de la AEAT, “LA VENTANA”: en numerosas ocasiones de aprehensiones la foto que sale en portada es la de otros cuerpos como la Guardia Civil o Policía Nacional. Desde la CIG interpretamos que esto se debe a que siempre que se da una información de las aprehensiones la AEAT se lava las manos y cede su responsabilidad de informar a los Cuerpos de Seguridad del Estado, léase Policía o Guardia Civil. Y cuando el trabajo es realizado únicamente por el SVA la información que se le pasa a la prensa es muy escueta. La CIG manifiesta que con este proceder, la AEAT está desaprovechando la oportunidad de difundir que a la Agencia Tributaria no solo le preocupa la recaudación de impuestos de los ciudadanos, sino que también está para luchar contra problemas sociales a gran escala como son el narcotráfico, blanqueo de capitales, etc. Por todo lo anteriormente expuesto, y sabiendo de la importancia de publicitar la labor de la AEAT en estas cuestiones, le solicitamos que se nombren responsables regionales para la información a la prensa. Galicia, 29 de abril de 2020

 

Nota de RR.LL sobre Clases Pasivas

24 Abr 2020
Email , Categorias: Clases Pasivas,

Buenos días. Ante las numerosas cuestiones planteadas tras la publicación del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, os traslado aclaraciones relativas a la DA 6ª, una vez consultado con Función Pública: Lo que se articula en las previsiones del Real Decreto-Ley en relación con el régimen de Clases Pasivas, se refiere única y exclusivamente a los cambios organizativos y competenciales requeridos para hacer factible la gestión de sistema en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin que quede afectada la regulación sustantiva, ni el régimen especial de jubilación propio de Clases Pasivas, que subsiste para todos aquellos funcionarios incluidos en el mismo.

Tampoco queda afectado en modo alguno el Mutualismo Administrativo (MUFACE) y las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y asistenciales del personal funcionario perteneciente al mismo. Esta integración tiene su origen cercano en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, de Reestructuración de Departamentos Ministeriales, que procedió a atribuir al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), la competencia en materia de Clases Pasivas. Hasta el momento, como es sabido, dicha competencia residía en la SE de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, a través de la DG de Costes de Personal y Pensiones Públicas. La razón subyacente a los cambios a los que nos venimos refiriendo, radica, muy probablemente, en la búsqueda de un sistema de gestión en el que se compartan medios y recursos, generándose con ello, una mayor eficiencia.

 

REUNIÓN CAMPAÑA RENDA

22 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Asinouse hoxe a adenda coas condicións necesarias para adaptar a Campaña da Renda as circunstancias actuais. Nas vindeiras horas recibiredes un correo para consultar a vosa disponibilidade para participar na Campaña. Se queredes participar tedes que contestar antes do 27/04/2020 as 14:00 horas.

Destacar que a participación é voluntaria e será de forma telemática. Teremos tamén formación para o uso dos medios telemáticos. As datas serán do 7 de maio ao 30 de xuño, 5:30 horas pola mañá e 3 pola tarde.

Debido ao sistema de traballo o número de citas por hora será moi reducido, entre duas e tres citas cada hora, cando en Campañas anteriores eran sobre 5 citas cada hora. Esta diferencia vaise compensar traballando máis horas, de feito a previsión é que cada operador traballe un máximo de 24 mañás e de 17 tardes, pero o número exacto dependerá do número de traballadores que se anoten para facer a Campaña. Crece o número de mañás polo que todos sabedes: os cartos. Cinco horas e media pola maña só custan 11,81 euros por operador. Non queren aumentar as tardes porque din que non hai orzamento suficiente. Este número excesivo de mañás vai facer que quen faga a Campaña terá o seu traballo ordinario desatendido durante casi 2 meses, pero a Administración di que o Xefe o terá en conta e que non nos preocupemos. Sobre a opción de abrir algún local para quen non teña medios na casa e queira facer a Campaña, vai ser moi residual, e só sería no caso de que a AEAT non lle puidese suministrar algún equipo (outro tema é o do ADSL).

Non queren que se produza un efecto arrastre, que por querer traballar unha persoa teñan que ir tres ou catro (para abrir o centro, etc.), polo que se circunscribiría só a centros que na actualidade xa están abertos (sen atención ao público). A función de apoio cambia un pouco, agora terían que chamar ao contribuinte un par de días antes para verificar uns datos de contraste e recordarlle os papeis e datos que terá que ter no momento da atención da cita (números de DNI, gastos sumados, etc.) Os módulos retributivos para horario de tarde: 24,82 € o apoio, 28,92 € o operador e 40,02 € o coordenador. Cada Delegación Especial atenderá os contribuintes desa Delegación. Os coordenadores serán a nivel Delegación.

 

Diante dun Primeiro de Maio diferente, pero igual

22 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Non podemos permitir que o capital impoña na sociedade a idea de que a crise económica é exclusivamente responsabilidade deste virus e que se terminen adoptando medidas que leven a que, unha vez máis, quen pague as consecuencias desta sexa a clase traballadora (Pactos da Moncloa bis)

https://www.cig.gal/nova/diante-dun-primeiro-de-maio-diferente-pero-igual.html?fbclid=IwAR1UHby1gis0LP8UFihi7nLyCiobQDrZa5j_5QpRkg2jWEOrD-Zd4Cx8kMA

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 83 >>Sede Nacional:
Delegación AEAT da Coruña

Telefone: 981 616 889
Fax: 981 127 222
Co-e: cigaeat[@]gmail.com


Quen somos na AEAT?
Ficha de Afiliación
Contacta
Abril 2021
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Busca

Ligações

Web Oficial da Confederación Intersindical Galega
Formación Online
Gabinete Confederal Saúde Labora
Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza
Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza
CIG Administración Pública

Ferramentas do usuário

Feeds XML

What is RSS?

Quem está online?

  • Usuários convidados: 1
Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web
powered by b2evolution free blog software