ÚLTIMAS NOTICIAS

20 Out 2020
Email , Categorias: Carreira,

Os subgrupos A1 e A2 que cambian de tramo 0 a 1 entrarán na nómina de novembro con efectos 1 de setembro

 

Oferta Emprego Publico 2020,Administración Xeral do Estado

20 Out 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

As limitacións da taxa de reposición de efectivos, impostas polo acordo subscrito entre os sindicatos estatais e o goberno do PP no ano 2018,impide unha Oferta de Emprego Público que dea resposta as necesidades reais de persoal que demandan os Organismos da Administración Xeral do Estado. A negociación da Oferta de Emprego Público para o ano 2020 pechouse sen acordo; a proposta feita por parte de Función Pública, aínda que nos límites do permitido pola Lei de Orzamentos do 2018 (vixente na actualidade a consecuencia das prórrogas para os anos 2019 e 2020), non acada un número suficiente de postos a convocar que permita atender as necesidades de persoal que demandan os distintos Organismos da Administración Xeral do Estado para atender a xestión das competencias que teñen encomendadas

OEP2020.pdf

 

NOTAS DO CORPO SUPERIOR DO SVA

20 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No BOE do 20.10.2020 publicouse a Resolución pola que se publica a relación de aprobados na fase oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Vixilancia Aduaneira, especialidades de Investigación, Navegación e Propulsión.

Achégase ligazón: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12598.pdf