CONVOCATORIA PROCESO ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO- AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN

29 Jul 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

No BOE de onte publicouse a Resolución da Presidencia da AEAT polo que se convoca proceso selectivo de estabilización de emprego fixo discontinuo na categoría profesional de Auxuliar de Administración e Información ( Campaña de Renda), persoal laboral da AEAT. Achegamos a información. Saudiños, https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias_Ofertas_de_Empleo_Publico/Ano_2019/Oferta_de_Empleo_Publico_2019/Personal_Laboral/Auxiliar_de_Administracion_e_Informacion__campana_de_Renta_/Auxiliar_de_Administracion_e_Informacion__campana_de_Renta_.shtml

 

NOMEAMENTO DO CTH PROMOCIÓN INTERNA E LIBRE

27 Jul 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No BOE de hoxe sae publicado o nomeamento como funcionarios e funcionarias de carreira do Corpo Técnico de Facenda tanto de promoción interna como acceso libre https://boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8587.pdf

 

O sindicalismo de “agarrádeme que lle dou”

24 Jul 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

As respostas duras que se deron na crise económica iniciada a finais de 2007 no terreo laboral, que tamén as houbo, na maioría dos casos fixéronse a pesar de CCOO e UGT, mesmo as folgas xerais que se terminaron convocando, algunha coa oposición destas dúas centrais.

O sindicalismo españolista, desde que se instalou na política do denominado Pacto Social, pero especialmente nos últimos anos en que a súa integración e absorción polo sistema é xa total, intenta compensar a súa práctica sindical de desmobilización e de colaboración co poder, cunha actitude de ameaza verbal, dirixida á patronal ou ao goberno, de desatar unha tormenta de conflitividade se non ceden ás súas reivindicacións, para finalmente quedar reducida esa tormenta a un pequeno orballo, no mellor dos casos.

https://www.cig.gal/nova/o-sindicalismo-de-agarrademe-que-lle-dou.html

 

ACLARACIÓNS SOBRE O COBRO DO PIA POLO PERSOAL VULNERABLE EXCLUÍNTE

24 Jul 2020
Email , Categorias: Produtividade,

Aclaracións complementarias do “ACUERDO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA POR RESULTADOS DESTINADA AL IMPULSO DEL “PLAN DE INTENSIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA 2020. INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL DEL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO” do 2 de abril de 2020, na reunión da Comisión de Seguimento celebrada o 24 de xullio de 2020.

aclaracionsexcluintes.pdf

 

ADXUDICATARIOS PANEL AXENTES

16 Jul 2020
Email , Categorias: Concursos,

Panel de Axentes de Facenda Pública. ADXUDICATARIOS GALICIA

 

 

Adxudica_panelaxentes.pdf

 

Reapertura das residencias xuvenís, albergues e campamentos xuvenís e das residencias de tempo libre.

14 Jul 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Acordar a reapertura das residencias xuvenís, albergues e campamentos xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e das residencias de tempo libre na Comunidade Autónoma de Galicia a partir do día 15 de xullo de 2020.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/AnuncioG0425-090720-0001_gl.html

 

Calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Nacionalidade Histórica de Galicia.

14 Jul 2020
Email , Categorias: Acción Social,

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na redacción establecida pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, determina na disposición adicional quinta que o calendario escolar, que fixarán anualmente as administracións educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para o ensino obrigatorio e que, en calquera caso, no cómputo do calendario escolar se incluirán os días dedicados ás avaliacións previstas nos seus artigos 20.3, 21, 29 e 36.bis.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0534-010720-0001_gl.html

 

LISTADO PROVISIONAL AXENTES 2020

09 Jul 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Achegamos o listado provisional de adxudicacións do Panel de Axentes de Facenda Pública. A reunión da comisión de valoración está prevista para a semana que vén.

 

provisionalaxentes.pdf

 

ACCIÓN SOCIAL

09 Jul 2020
Email , Categorias: Acción Social,

REUNIÓN DA MESA DE ACCIÓN SOCIAL DE HOXE: A admón. dinos que pagará na nómina de xullo as axudas de xubilación, falecemento, discapacidade, e as excepcionais aprobadas hoxe.

A administración tamén propuxo ampliar a cobertura das axudas a promoción do persoal, cubrindo os gastos ocasionados ata o 30 de setembro por exámenes celebrados ata esa data e ampliar o prazo de presentación de solicitudes ata o 9 de outubro, Todos os Sindicatos apoiamos esta proposta da AEAT

 

NOVOS PANEIS C1 E C2 CORRIXIDOS

08 Jul 2020
Email , Categorias: Concursos,

Achegamos novos listados dos Paneis C1 e C2 que sustitúen aos remitidos cona anterioridade tras a corrección dos erros detectados.

 

Listado_provisional_Panel_20c1.pdf

Listado_provisional_Panel_20c2.pdf

 

LISTADOS PROVISIONAIS C1 E C2

07 Jul 2020
Email , Categorias: Concursos,

Publicados os listados provisionais dos grupos C1 e C2. As renuncias pódense presentar ata o 21 de xullo

panelpo3.pdf

panelpo4.pdf

 

NOVIDADES PANEIS

03 Jul 2020
Email , Categorias: Concursos,

A data definitiva do cese dos CTH que levaron praza no último Panel é o 1 de setembro.  O Panel de Axentes Tributarios resolverase antes do 18 de xullo, a semana que vén envirán os listados provisionais e a seguinte resolverase o Panel. O Panel de C1 e C2 do Corpo Xeral vaise resolver en setembro

 

RESUMEN DA REUNIÓN DE HOXE DO COMITÉ INTERCENTROS DE SAÚDE LABORAL

02 Jul 2020
Email , Categorias: Saúde Laboral,

Na reunión do día de hoxe co CSSI expuxéronsenos os cambios realizados no procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS- COV-2 ( COVID-19). para adoptar nos centros de traballo dependentes da Axencia Estatal de Administración Tributaria con motivo da nova normalidade.

A CIG opúxose con rotundidade a estes cambios que consideramos , cando menos, perigosos.  O virus non está vencido, nin moito menos, e non podemos arriscar a saúde do persoal da AEAT

manhana.doc