PRENSA AEAT

29 Abr 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

AL DIRECTOR DE LA AEAT

C/C DIRECTORA DE RR.HH

C/C DIRECTOR ADJUNTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA

Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG), hemos hecho llegar en más de una ocasión la petición para que en cada Jefatura Regional del Servicio de Vigilancia Aduanera designara un responsable para relacionarse con la prensa. Esta petición venía avalada por la consulta que habíamos hecho a los distintos medios tanto escritos como radiofónicos en Galicia, desde los cuales se nos informaba de la imposibilidad de contactar con algún responsable del SVA para dar información por aprehensiones o trabajos realizados por este servicio. En estos días tan difíciles que estamos pasando, los trabajadores del SVA seguimos cumpliendo con nuestras funciones, y así se puede corroborar por el número de aprehensiones que se están realizando durante estos meses de confinamiento: Baleares, Andalucía, País Vasco, Galicia, etc, dan prueba de ello. Pese a todo este esfuerzo de los funcionarios del SVA, no vemos reflejada en la prensa información concisa sobre estas aprehensiones, ya que, en muchas ocasiones, únicamente se nos nombra como Policía, mientras que en otras en las que, a pesar de participar activamente, ni siquiera figuramos en dicha información o figuramos residualmente al final de la noticia. Esto no sólo pasa en la prensa en general, sino también en nuestra propia revista de la AEAT, “LA VENTANA”: en numerosas ocasiones de aprehensiones la foto que sale en portada es la de otros cuerpos como la Guardia Civil o Policía Nacional. Desde la CIG interpretamos que esto se debe a que siempre que se da una información de las aprehensiones la AEAT se lava las manos y cede su responsabilidad de informar a los Cuerpos de Seguridad del Estado, léase Policía o Guardia Civil. Y cuando el trabajo es realizado únicamente por el SVA la información que se le pasa a la prensa es muy escueta. La CIG manifiesta que con este proceder, la AEAT está desaprovechando la oportunidad de difundir que a la Agencia Tributaria no solo le preocupa la recaudación de impuestos de los ciudadanos, sino que también está para luchar contra problemas sociales a gran escala como son el narcotráfico, blanqueo de capitales, etc. Por todo lo anteriormente expuesto, y sabiendo de la importancia de publicitar la labor de la AEAT en estas cuestiones, le solicitamos que se nombren responsables regionales para la información a la prensa. Galicia, 29 de abril de 2020

 

Nota de RR.LL sobre Clases Pasivas

24 Abr 2020
Email , Categorias: Clases Pasivas,

Buenos días. Ante las numerosas cuestiones planteadas tras la publicación del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, os traslado aclaraciones relativas a la DA 6ª, una vez consultado con Función Pública: Lo que se articula en las previsiones del Real Decreto-Ley en relación con el régimen de Clases Pasivas, se refiere única y exclusivamente a los cambios organizativos y competenciales requeridos para hacer factible la gestión de sistema en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin que quede afectada la regulación sustantiva, ni el régimen especial de jubilación propio de Clases Pasivas, que subsiste para todos aquellos funcionarios incluidos en el mismo.

Tampoco queda afectado en modo alguno el Mutualismo Administrativo (MUFACE) y las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y asistenciales del personal funcionario perteneciente al mismo. Esta integración tiene su origen cercano en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, de Reestructuración de Departamentos Ministeriales, que procedió a atribuir al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), la competencia en materia de Clases Pasivas. Hasta el momento, como es sabido, dicha competencia residía en la SE de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, a través de la DG de Costes de Personal y Pensiones Públicas. La razón subyacente a los cambios a los que nos venimos refiriendo, radica, muy probablemente, en la búsqueda de un sistema de gestión en el que se compartan medios y recursos, generándose con ello, una mayor eficiencia.

 

REUNIÓN CAMPAÑA RENDA

22 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Asinouse hoxe a adenda coas condicións necesarias para adaptar a Campaña da Renda as circunstancias actuais. Nas vindeiras horas recibiredes un correo para consultar a vosa disponibilidade para participar na Campaña. Se queredes participar tedes que contestar antes do 27/04/2020 as 14:00 horas.

Destacar que a participación é voluntaria e será de forma telemática. Teremos tamén formación para o uso dos medios telemáticos. As datas serán do 7 de maio ao 30 de xuño, 5:30 horas pola mañá e 3 pola tarde.

Debido ao sistema de traballo o número de citas por hora será moi reducido, entre duas e tres citas cada hora, cando en Campañas anteriores eran sobre 5 citas cada hora. Esta diferencia vaise compensar traballando máis horas, de feito a previsión é que cada operador traballe un máximo de 24 mañás e de 17 tardes, pero o número exacto dependerá do número de traballadores que se anoten para facer a Campaña. Crece o número de mañás polo que todos sabedes: os cartos. Cinco horas e media pola maña só custan 11,81 euros por operador. Non queren aumentar as tardes porque din que non hai orzamento suficiente. Este número excesivo de mañás vai facer que quen faga a Campaña terá o seu traballo ordinario desatendido durante casi 2 meses, pero a Administración di que o Xefe o terá en conta e que non nos preocupemos. Sobre a opción de abrir algún local para quen non teña medios na casa e queira facer a Campaña, vai ser moi residual, e só sería no caso de que a AEAT non lle puidese suministrar algún equipo (outro tema é o do ADSL).

Non queren que se produza un efecto arrastre, que por querer traballar unha persoa teñan que ir tres ou catro (para abrir o centro, etc.), polo que se circunscribiría só a centros que na actualidade xa están abertos (sen atención ao público). A función de apoio cambia un pouco, agora terían que chamar ao contribuinte un par de días antes para verificar uns datos de contraste e recordarlle os papeis e datos que terá que ter no momento da atención da cita (números de DNI, gastos sumados, etc.) Os módulos retributivos para horario de tarde: 24,82 € o apoio, 28,92 € o operador e 40,02 € o coordenador. Cada Delegación Especial atenderá os contribuintes desa Delegación. Os coordenadores serán a nivel Delegación.

 

Diante dun Primeiro de Maio diferente, pero igual

22 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Non podemos permitir que o capital impoña na sociedade a idea de que a crise económica é exclusivamente responsabilidade deste virus e que se terminen adoptando medidas que leven a que, unha vez máis, quen pague as consecuencias desta sexa a clase traballadora (Pactos da Moncloa bis)

https://www.cig.gal/nova/diante-dun-primeiro-de-maio-diferente-pero-igual.html?fbclid=IwAR1UHby1gis0LP8UFihi7nLyCiobQDrZa5j_5QpRkg2jWEOrD-Zd4Cx8kMA

 

Acción Social 2020

21 Abr 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Mañá, mércores 22, aprobarase a Resolución da AEAT que aproba as bases reguladoras do Plan de Acción Social 2020 e convoca as axudas contempladas nel. Está previsto que a data prevista para a publicación do Plan de acción social na oficina virtual de persoal sexa o vindeiro luns 4 de maio. Isto débese a que non se pretende retrasar máis a convocatoria e favorecer así as xestións correspondentes para permitir aos traballadores o acceso á axuda prevista.

No marco da situación actual, co estado de alarma para a xestión da crise sanitaria provocada por covid-19 vixente ata o 26 de abril de 2020, e a posibilidade de sucesivas prórrogas, prevese un longo prazo para formular solicitudes. En concreto, as solicitudes de axuda correspondentes á atención a nenos menores de tres anos, desenvolvemento educativo, estudos de persoal e saúde na modalidade 2.1 terán un período de presentación desde o mesmo día 4 de maio ao 21 de xuño de 2020 . No caso das solicitudes de axuda sanitaria nas súas modalidades 2.2. e 2.3, promoción de persoal, discapacidade / dependencia, excepcional, xubilación ou incapacidade absoluta e falecemento ou gran invalidez, o prazo de presentación será do 4 de xuño ao 12 de setembro.

En calquera caso, e para evitar posibles disfuncións ou dificultades de comunicación prevese expresamente a participación da Comisión Paritaria na análise daquelas solicitudes que por circunstancias extraordinarias, como as derivadas do covid-19, poidan presentarse despois dos prazos habilitados en cada tipo de axuda. De darse esta circunstancia estudiarase a documentación xustificativa presentada para determinar se procede, ou non, a súa admisión fora dos prazos establecidos.

 

Campaña Renda 2020

21 Abr 2020
Email , Categorias: Acordos,

Rematada a reunión de seguimento da Campaña da Renda 21/04/2020 Este ano, debido as circunstancias de todos sabidas, hai que adaptar a Campaña da Renda. A Administración propón para a campaña as datas que van do 7 de maio ao 30 de xuño. A Campaña será de forma telemática desde a casa de cada un dos traballadores que VOLUNTARIAMENTE decidan participar. Chámase a participar a todos, pero non se obliga a nadie. Haberá un seguimento continuo da situación e se as circunstancias o permiten, e nunca antes do 8 de xuño, poderíase valorar a posibilidade de ter atención presencial nos centros de traballo. Por suposto a esta atención presencial só se incorporarían os que VOLUNTARIAMENTE así o decidan.

Mesrenda.pdf

 

Incorporación paulatina ao traballo presencial

17 Abr 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Este semella ser o Plan de actuación definitivo pendiente da reunión específica do SVA

 

viruscabronabril.pdf

 

ANEXO POSTOS PANEL AXENTES

17 Abr 2020
Email , Categorias: Concursos,
 

PANEL DE AXENTES

17 Abr 2020
Email , Categorias: Concursos,

Resolución do 16 de abril de 2020, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se convoca un Panel de provisión de postos de traballoo de carreira horizontal para funcionarios do Corpo Xeral Administrativo, especialidade de Axentes

 

 

panelbis.pdf

 

PIA 2020

02 Abr 2020
Email , Categorias: Formación,

A CIG vén de asinar o Plan de Intensificación de Actuacións para 2020. O acordo é basicamente igual que o do ano pasado, incluso con algunhas melloras. A decisión de asinar este Acordo foi, para nós, das decisións máis difíciles e duras de tomar nos últimos anos. Non polo acordo en si, que xa non entramos a valorar, senón polas circunstancias que estamos a vivir nestes momentos co tema do coronavirus.

Parécenos dunha absoluta irresponsabilidade, por parte da Administración, plantear este tema neste preciso momento cando houbo tempo de facelo antes de que estallara todo o asunto da pandemia coas súas consecuencias. Desde a CIG entendemos que non era o momento de abrir debates sobre produtividades que están fóra de sitio mentres miles de compañeiros e compañeiras nosas da Administración Pública e de sectores da actividade privada están ao pé do canón con escasez de medios de protección e arriscando a súa vida e a das súas familias.

A Dirección da Axencia debía estar á altura e pedir que eses cartos fosen destinados á Sanidade ou aos sectores realmente necesitados. Tamén nos parece tristísimo que este debate non se abrise por parte de ningunha organización sindical, como se estiveran nun mundo alleo á realidade que nos rodea. Pero unha vez posta enriba da mesa a proposta da AEAT non nos quedaba outra opción que decidir se asinábamos ou non. Os argumentos que tivemos dentro da nosa organización tanto a favor como en contra eran de peso, e despois dun debate serio e profundo decidimos asinar o acordo, tendo en conta que de eses 95 millóns moitos non se van gastar, porque non se van poder cumprir os obxectivos, e revertirán nas arcas públicas.

Pensamos tamén no persoal da AEAT: estivemos anos e anos co salario conxelado, sen reclasificacións, perdendo poder adquisitivo (pois aínda non recuperamos a totalidade da paga extra) e tendo en conta que probablemente cando remate a crise sanitaria e empece a económica os traballadores e traballadoras da Administración Pública volveremos a ver rebaixados os nosos salarios. Esa é a realidade que nos espera, non o esquezamos.