Procesos selectivos AEAT: correción erro en Anexo V

29 Jul 2009

A seguir disponibilizamos comunicación do Subdirector de Relacións Laborais acerca da correción nos Anexos para os certificados de méritos das convocatorias de promoción interna para aceso aos corpos Executivo de Vixilancia Aduaneira, Técnico de Facenda e Axentes da Facenda Pública, ben como os novos anexos xa corrigidos.