Calendario previsto exames CTH

31 Jul 2009

A seguir informamos do calendario prevista para os exames do Corpo Técnico (promoción interna) publicado onte na páxina da Axencia Tributaria:

- Primeiro exercicio: 24 de Outubro de 2009

- Segundo exercicio: 19 de Decembro de 2009

- Terceiro exercicio: 27 de Febereiro de 2010

 

Comunicado conxunto ante Recursos Humanos da AEAT

29 Jul 2009

A seguir disponibilizamos comunicado conxunto da parte social, dirixido á dirección de Recursos Humanos, reclamando a actualización e planificación dos asuntos pendentes na negociación colectiva, entre os cais:

- desenvolvimento da carreira profisional

- novo sistema de mobilidade

- promoción interna A2 para A1

- produtividade mais obxectiva e xusta

- Acordo Horario e segunda atividade en Vixilancia Aduaneira

 

Procesos selectivos AEAT: correción erro en Anexo V

29 Jul 2009

A seguir disponibilizamos comunicación do Subdirector de Relacións Laborais acerca da correción nos Anexos para os certificados de méritos das convocatorias de promoción interna para aceso aos corpos Executivo de Vixilancia Aduaneira, Técnico de Facenda e Axentes da Facenda Pública, ben como os novos anexos xa corrigidos.

 

Agosto declarado inábil a efeitos de prazos nas provas selectivas

29 Jul 2009

A seguir disponibilizamos ligazón para descarregar resolución, publicada no BOE de hoxe, declarando inábil o mes de Agosto a efeitos de prazos nos procesos selectivos da AEAT, oferta de emprego 2009.

 

BOE publica concurso para Axentes da Facenda Pública

28 Jul 2009
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

A seguir disponibilizamos ligazón para descarregar resolución de 15 de Xullo de 2009 (BOE 28 de Xullo), da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo, para funcionarios adscritos ao Subgrupo C1, especialidade de Axentes da Facenda Pública.

 

Publicado no BOE concurso geral AEAT C1 e A2

24 Jul 2009

No BOE de hoxe foi publicada a resolución do concurso para os grupos C1 e A2. As vagas (prazas) da Galiza comezan na páxina 23. Para o próximo dia 27, está prevista a publicación do concurso de Axentes Tributarios.

 

BOE publica listados de admisións e exclusións para os exames MAP

24 Jul 2009

Hoxe foi publicada no BOE a lista de admitidas/os e excluidas/os para os exames do MAP, ben como as datas de realización dos exames.

Revisai ben se estades nas listas, pois hai moitas/os excluídas/os, e o prazo para a corrección de erros é de 10 días úteis. Os listados de admitidas/os e excluídas/os son os dos seguintes procesos selectivos:

- Corpo Xeral Auxiliar (libre e promoción interna)

- Corpo Xeral Administrativo (promoción interna)

- Técnico Auxiliar de Informática (promoción interna)

- Xestión do Estado (libre e interna)

- Xestión de Sistemas e Informática (libre e interna)

- Xestión de Organismos Autónomos (interna)

 

Modificación concurso C2 - AEAT

16 Jul 2009
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

A seguir disponibilizamos a modificación por erros do concurso do Subgrupo C2 que se publicou no BOE no dia de hoxe. Hai un novo prazo para a apresentación ou modificación de instancias de quince días úteis.

 

BOE publica convocatoria procesos selectivos AEAT

13 Jul 2009

Para xá informamos que no BOE do pasado sábado (11 de xullo) sairon publicadas as seguintes convocatorias dos procesos selectivos da AEAT:

- Corpo Axentes de Vixilancia Aduaneira

- Corpo Executivo de Vixilancia Aduaneira (libre e interna)

- Axentes da Facenda Pública (libre e interna)

- Corpo Técnico de Facenda (libre e interna)

- Corpo Superior de Inspectores

Se precisardes máis información podedes consultar o seguinte enderezo:

 

BOE publica resolución nomeación administrativas/os (Promoción Interna)

13 Jul 2009

A seguir disponibilizamos resolución de 3 de Xullo de 2009 (BOE de 11 de Xullo), da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola cal son nomeados funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna para persoal funcionario e para persoal laboral fixo, ao Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado.

 

Axudas Acción Social serán pagas a partir de Novembro

09 Jul 2009

A seguir divulgamos nota informativa da reunión de hoxe da Mesa de Acción Social, ben como estatísticas das instancias apresentadas. Destacamos que a AEAT comprometeuse a iniciar o pagamento das a partir de Novembro, e tamén que na reunión foron resolvidos os pedidos de axudas excepcionais. Da CIG reclamamos a resolución do problema do retraso do MAP para os exames de promoción interna, entre outros asuntos.

 

Convocadas Bolsas para Promoción Interna

08 Jul 2009

A seguir disponibilizamos orden publicada no BOE de 8 de xullo, através da qual son convacadas bolsas para a preparación das provas de aceso, polo sistema de promoción interna, aos corpos e especialidades convocados polo Ministerio da Economia e Fazenda e da AEAT.

 

Galiza continúa sendo a porta de entrada da cocaína para a Europa

03 Jul 2009
Email , Categorias: Vixilancia Aduaneira, Info SVA,

null

CIG AEAT reclama novamente unha potenciación dos meios humanos e materiais do Servizo de Vixilancia Aduaneira

A sección sindical da CIG na Axencia Tributaria voltou a lanzar unha chamada de atención sobre a situación das costas galegas como «porta de entrada» á cocaína na Europa. Da central reclámase unha potenciación de meios humanos e materiais do Servizo de Vixilancia Aduaneira, razón pola cal a CIG xa se ten dirixido á Dirección Xeral de VA para que dote a Galiza dun Sistema Integrado de Vixilancia Exterior, similar ao que actualmente controla as costas andaluzas e canarias.

Full story »

 

AEAT quer manter «informe do xefe» na Carreira Administrativa

02 Jul 2009
Email , Categorias: Información AEAT, Carreira,

Mais información na CIG-AEAT chamando para o 981 616 889

A seguir disponibilizamos nota informativa sobre a reunión da Mesa de Carreira Administrativa realizada no día de hoxe, ben como a nova proposta de Mobilidade Xeográfica que nos entregou a AEAT.

Para xá salientamos que da AEAT non responderon as propostas que apresentamos na reunión anterior e no novo rascuño que apresentaron á parte social teiman na manutención do «informe do xefe» para o aceso aos escalóns retributivos superiores da carreira administrativa.

 

AEAT alonga prazos para a tomada de pose do pessoal que aprovou nos últimos procesos selectivos

01 Jul 2009

Mais información na CIG-AEAT chamando para o 981 616 889

A seguir disponibilizamos nota informativa sobre a reunión de hoxe relativa a promoción interna. Achegamos, coa nota informativa, o cadro-resume coa información sobre os opositores que participaron na convocatoria de 2008 e que teñen dereito á reserva das provas superadas.

 

1 2 >>