AEAT non aplica Carreira Administrativa aos funcionarios do Tramo 0

21 Abr 2009
Email , Categorias: Información AEAT, Carreira,

A seguir disponibilizamos nota informativa sobre a "non aplicación", cuando menos neste mes, do Acordo de Carreira Administrativa aos funcionarios de novo ingreso e que están no Tramo 0.

Para terdes toda a información, disponibilizamos igualmente tanto a redación da acta que fixo a AEAT, como as nosas alegacións, feitas coa intención de que a reclasificación fose extensiva tamén aos funcionarios que xa levan un ano na AEAT e aos que lles correspondería tamén a reclasificación pertinente.