Cursos preparación Promoción Interna

28 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Promoción,

A seguir disponibilizamos información sobre os cursos da AEAT para a promoción interna. O prazo para se anotar acaba no dia 14 de Marzo:

 

Que é a CIG?

22 Fev 2008

A Confederación Intersindical Galega (CIG) xorde do seu congreso fundacional, o 19 de marzo de 1994, e é a converxéncia das duas centrais sindicais galegas, CXTG e INTG, que asinaran previamente un pacto de alianza o 2 de abril de 1990.

A orixe da CIG, e da INTG e CXTG, remonta-se ás loitas sindicais da década dos 70 en Galiza, co nacimento de várias organizacións sectoriais, entre as que cabe destacar o SOG (Sindicato Obreiro Galego), que deu orixe no ano 1977 á ING (Intersindical Nacional Galega), que se unificará posteriormente coa CTG (Confederación de Traballadores Galegos) e mais a CSG (Central Sindical Galega). Deste proceso de converxéncia nacen a INTG e a CXTG, que agora se unifican na CIG.

Full story »

 

Resolución do Concurso de Administrativas/os publicada no BOE

22 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

Como xa tíñamos informado, a resolución do Concurso de Administrativas/os (Subgrupo C1), sai publicada hoxe no BOE. Disponibilizamo-la pdf para descarregar:

 

A CIG pasa a ser a segunda forza na Galiza

21 Fev 2008

Novo número do Boletín Sindical da CIG analisa eleicións sindicais

Os datos oficiais do proceso de eleccións sindicais, feitos públicos pola Dirección Xeral de Relacións Laborais o pasado 6 de Febreiro, confirman que a CIG pasa a ser a segunda forza en Galiza con 5.628 delegadas/os, por diante de CCOO e a tan só 545 de UGT. A Executiva Confederal considera que se trata duns resultados “históricos” que “reafirman o modelo sindical que nós representamos”.

 

Información sobre o Plano de Formación Continua para 2008

20 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Formación,

Onte, dia 19, rematamos a negociación do Plan de Farmación Continua para o ano 2008 que, se ben non recolle todas as posas peticiáns, si a maioria delas, entre as que destacamos:

- Van existir, tanto cursos presenciais para a preparación de case todos os procesos de promoción interna, coma cursos de preparación a distancia (o que a AEAT chama cursos E` Learning).

- Garántese por escrito o dereito de todos os funcionarias a participar nos cursos de formación dentro da xornada laborai, estén destinados nunha Delegación ou nunha Administración, asi como de que éstes disponan dun lugar adecuado para facer os cursos, fóra do posto de traballo.

- Tamén recolle, como novidade, a preparación da promoción interna para os funcionarias da SVA, o nova Plan Xeral de Contabilidade, Prevención de Riscos, etc.

- Vanse manter os cursas de galego, para que todos os galegos destinados fóra poidan faceias en igualdade de condicións que os que están na nosa terra.

Full story »

 

Resolución do Concurso Subgrupo C1 (Grupo C)

19 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

Hoxe tamén nos informaron de que posiblemente a publicacián deste concurso sexa o día 22 de Febreiro. As instruccións que se deron desde a Subdirección de Xestián Administrativa de Persoal é que se cese a todos os adxudicatarios o día 25 de Febreiro para tomar como base o día 29 de febreiro para a aplicación do Acordo de Carreira Administrativa, polo que os funcionarios que teñan dereito a un mes para a toma de posesión terán que tomar a decisión de renunciar ao mes si queren que se Iles teña en conta o posto do concurso. Tamén se deron instruccións para que non haxa retencións, e especialmente, a quen puidese sair prexudicado por esa retención aos efectos da Carreira.

 

Contituída a Comisión de Valoración para o Concurso do Subgrupo C2 (Grupo D)

19 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

Resolución prevista para a 1ª ou 2ª semana de Abril

Hoxe tivemos unha reunión de trámite para constituir a Comisión de Valoración deste Concurso e así habilitar Admón. a solicitar os "Informes sobre aptitudes e rendementos no traballo desarrollado" (informe do xefe). Unha vez máis, a Admón., de xeito unilateral, e coa oposición de todas as organizacións sindicais, aprobou os criterios de avaliación deste informe.

Desde a CIG reiteramos unha vez máis a nosa total oposición a uns informes totalmente subxectivos e, en ocasións caprichosos, sin ningún tipo de motivación. Pedimos que se fagan públicos con anterioridade á resolución do Concurso, dando a cara e as explicacións oportunas, sin ampararse nun "a min non me preguntaron", "iso é cousa da Delegada/o" ou "eu informei ben pero debéronse equivocar".

Full story »

 

Mesa de Formación Continua de 13 de Fevereiro de 2008

14 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Formación,

Onte, dia 13, estivemos en Madrid na Mesa de Formación continua, onde a AEAT nos apresentou a súa oferta de formación para este ano. Nesta proposta, a AEAT pretende continuar coa formación para a promoción interna mediante cursos a distancia, suprimir o curso de promoción ao Grupo B Interministerial, eliminar tamén o curso de galego para o persoal destinado fóra de Galicia e que, a iniciativa da CIG, se incluira no Plan de Formación do ano pasado (con moítisimo éxito, por certo, xa que recibiu unha avalancha de máis de 500 solicitudes... )

Desde a CIG non podemos entender esta atitude, xa que o que está a facer a AEAT é privar os seus propios traballadores da súa formación. Neste sentido, deixamos ben claro as nosas reclamacións:

Full story »

 

Novidades Concurso administrativas/os e auxiliares

13 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

Infórmate na CIG-AEAT chamando para o 981 61 68 89

Concurso Administrativos

Xa quedou definitivamente pechado o concurso do C1, hoxe remitíronnos as últimas mudanzas que se produciron nas adxudicacións como consecuencia das renuncias apresentadas ata o día 5 deste mes. Nesta semana remitirase ao director da AEAT para que asine a adxudicación e se publique no BOE do día 20 de Febreiro.

Concurso Auxiliares

A AEAT informounos de que para o vindeiro martes, dia 19, está prevista a constitución da Comisión de Valoración deste concurso. As previsións iniciais son que os traballos da Comisión comezaran en Marzo, cos primeiros listados, coa idea de rematar o concurso entre Marzo e Abril, a mais tardar. De momento, en RRHH están procedendo a realizar a grabación de todas as instancias apresentadas.

 

Mesa de Seguimento do Acordo de Carreira Administrativa

12 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Carreira,

Informamos que hoxe, ás 12h30 é que se reúne a Mesa de Seguimento do Acordo de Carreira Administrativa. Está previsto que se traten os seguintes puntos:

- Aclaracións sobre o cómputo da antigüidade, referido aos casos de integración, funcionarización...etc

- Postos de traballo afectados polos acordos de 2004

- Aplicación do acordo de Carreira Administrativa nos concursos de provisión convocados con anterioridade ao acordo de Carreira Administrativa (Administrativos e Auxiliares) e aplicación aos postos en adscripción provisional.

- Casos concretos: aplicación do acordo aos postos de Subxestor 1, Subgrupo C1, con especial horario.

Full story »

 

Novas adxudicacións Concurso C1 a 7 de Fevereiro de 2008

07 Fev 2008
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

Infórmate na CIG-AEAT chamando para o 981 61 68 89

Xa dispomos do ultimísimo listado de adxudicacións do concurso C1... Esperamos sexa o definitivo, mais pode haber algunha renuncia pendente de procesar, portanto estaremos pendentes... (isto non acaba nunca)... Para conseguirdes o listado ou calquer outra dúvida, contactai connosco.

 

Convocatoria Especialidade Tributaria

07 Fev 2008

Informamos sobre a convocatoria de exames para a obtención da Especialidade Tributaria para administrativos, auxiliares e persoal de informática, que saliu publicada no BOE de hoxe, 2 de Xaneiro. Tendes 20 días para apresentar a instancia. A seguir disponibilizamos as respectivas resolucións: