Proposta conxunta sobre Carreira Profisional na AEAT

18 Jun 2007
Email , Categorias: Información AEAT, Carreira,

Todas as organizacións sindicais, autoexcluida GESTHA, conseguimos consensuar por unanimidade una PROPOSTA CONXUNTA SOBRE A CARREIRA ADMINISTRATIVA E PROFESIONAL DO PERSOAL DA AEAT, na que se garante un trato homoxéneo para todos os colectivos destinados na AEAT.

A proposta básease nun sistema de proporcionalidade, fixando as diversas posicións retributivas de cada grupo. Da proposta destacamos os aspectos máis importantes:

Full story »

 

Reivindicacións Campaña da Renda en Compostela

14 Jun 2007

Os traballadores e traballadoras da Axencia Tributaria de Santiago de Compostela reunid@s en asamblea convocada por CC.OO. e C.I.G., ante o malestar xeneral producido durante a campaña de Renda 2006 aprobaron por unanimidade o seguinte escrito:

Denunciamos que a organización e distribución dos traballadores durante esta campaña de Renda esta sendo, cando menos, irresponsavel. Nalgun despacho decidiron abrir menos tardes e sábados en troco de mais postos ás mañans, reducindo a contratación de fixos discontinuos e aumentado a carga de traballo dos traballadores funcionarios.

Full story »

 

Reunión entre os sindicatos sobre a Carreira Administrativa e Profisional

08 Jun 2007
Email , Categorias: Información AEAT, Carreira,

Despois da proposta da Administración na que se recollía negociar o reparto de 22 millóns de euros entre o grupo D, Axentes Tributarios e o CTH, os sindicatos tivemos unha reunión intentando acordar unha proposta conxunta para presentarlle á Administración.

A reunión, dense o noso punto de vista, resoltou positiva xa que se evidenciou que son mais as cousas que nos unen que as que nos separan, e é posible chegar a un acodo unánime para presentarnos unidos e con máis forza diante da AEAT.

Full story »