Novas informacións sobre a Campaña Renda 2006

14 Mar 2007

Onte tivemos a última reunión sobre a Campaña de IRPF, para tratar as condicións que van rexir neste ano.O acordo foi asinado por UXT, CCOO e SIAT, contando co rexeitamento por parte da CIG, porque no acordo seguen quedando sen recoller moitos aspectos que levamos reclamando en todas as reunións:

Full story »

 

Mesa de Produtividade

12 Mar 2007

Na reunión do pasado xoves 8 de marzo a AEAT volveu a presentar a mesma proposta da reunión anterior, sin variar nin unha coma, desoíndo por tanto as demandas da parte social.

A CIG expresou a sua intención de non servir de coartada a Administración para unha pequena reforma do actual sistema de reparto de productividade, para que as cousas segan mais ou menos igual.

Full story »

 

Novidades Concurso SVA

12 Mar 2007

O pasado xoves ( o día 8 de marzo) asistimos de novo en Madrid á reunión sobre o próximo concurso do SVA. Non sabemos porque a administración convoca aos sindicatos, cando realmente non existe ningunha intención de negociar coa parte social.

A Axencia deu por pechadas as bases do concurso, coa súa idea de valorar o que eles chaman "experiencia profesional con relación de equivalencia ", no que se poñen en xogo, de acordo coa proposta da administración, nada mais e nada menos que un total de 15 puntos, ao que habería que engadir o informe do xefe, co cal a falta de obxectividade neste concurso é manifiesta.

Full story »

 

Mesa da Campaña da Renda 2006

09 Mar 2007

Outra vez mais, no día de onte a administración presentounos unha proposta que non modifica en case nada a proposta anterior: entregounos un borrador prácticamente idéntico ao do último día, só introduce unha referencia ao seguimento do acordo e ao referente á distribución e número de persoas de cada equipo de traballo e concreta o réxime horario do persoal contratado para a campaña.

Segue negándose a modificar ningunha partida económica respecto ao último borrador, incluindo as retribucións económicas para o persoal de informática, colaboración extraordinaria dentro da xornada de traballo e para os operadores que realizan funcións de coordinación; que non aumentan nin o IPC respecto ao ano pasado.

Full story »

 

Novidades do Concurso de Axentes

06 Mar 2007
Email , Categorias: Información AEAT, Concursos,

A reunión prevista para a reunión da Comisión do Concurso de Axentes aprazouse ata a próxima semana, é previsible que sexa o vindeiro día 13 de marzo, e que para esa data nos faciliten uns novos listados.

Temos a vosa disposición os primeiros listados do concurso de AXENTES de FACENDA PÚBLICA, se queredes algunha información sobre as plazas, postos...etc, podedes consultar o Panel de RRHH ou dirixirvos aos delegados da CIG.

Full story »

 

Concurso do SVA

05 Mar 2007

O pasado xoves tivemos en Madrid o primeiro contacto sobre o concurso do SVA que sairá este ano. A reunión non deu máis de si porque a Administración non viña con actitude negociadora: ao inicio da propia reunión entregounos un borrador coas bases e criterios do concurso, polo tanto, nin tempo tivemos a estudialas con calma; ademais, non deu explicacións sobre o número de prazas que van sair no concurso, e limitouse a presentar unha proposta que para nós é incompleta e inxusta.

En canto ao número de prazas a cubrir só sabemos que o total de postos que sairán no concurso é de 331 (para todos os grupos), polo que non nos queda outra que imaxinarnos que moitas destas serán para cubrir a tripulación do Fulmar e o Petrel, e non nos facilitaron ningún dato acerca da distribución xeográfica e o reparto por grupos.

Full story »

 

Novas informacións sobre a Campaña da Renda 2006

03 Mar 2007

Na reunión do pasado xoves, a Administración presentounos un borrador que para a totalidade da parte social é totalmente inaceptable: non se contempla ningunha suba respecto ao ano pasado nos apartados "Colaboración extraordinaria dentro da xornada de traballo", nin para os operadores que realizan funcións de coordinación, e tampouco para o persoal de apoio de Informática Tributaria.

O resto das partidas da proposta da administración só suben un 2,5%, é dicir, ofrecen unha suba menor que o IPC do 2006, polo que vemos que a AEAT quere que os seus traballadores perdan poder adquisitivo ano tras ano.

Full story »